Được đăng bởi khách du lịch

bet365中文网

Thời gian đăng bài:2023-06-08 23:25:33

Nhiều người cười ngả nghiêng với khoảnh khắc những người lầy lội bất thình lình "phá bĩnh" người dẫn chương trình truyền hình.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Hài hước với khoảnh khắc bất thình lình "phá bĩnh" trên sóng truyền hình - 1

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Người đẹp không ăn thì để đấy mình ăn hộ cho nào.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Hài hước với khoảnh khắc bất thình lình "phá bĩnh" trên sóng truyền hình - 3

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Bất ngờ chưa hả anh trai.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Hài hước với khoảnh khắc bất thình lình "phá bĩnh" trên sóng truyền hình - 5

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Anh đẹp trai nhưng không dễ dãi, đi ra chỗ khác cho người ta làm việc.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Hài hước với khoảnh khắc bất thình lình "phá bĩnh" trên sóng truyền hình - 7

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Trời đất, cứ tưởng là động đất chứ.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Hài hước với khoảnh khắc bất thình lình "phá bĩnh" trên sóng truyền hình - 9

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

Cái kết khi thích thể hiện trên sóng truyền hình.

àihướcvớikhoảnhkhắcbấtthìnhlìnhphábĩnhtrênsóngtruyềnhì

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết